top of page
jerusalem-april-9th-1839-plate-16-david-roberts.jpg


ברוכים הבאים, 
הבלוג מיועד להוות אסופה למספר טקסטים שכתבתי, והרצאות שהעברתי לאורך השנים, וחשבתי שהם עומדים במבחן הזמן.
טיפה עלי: את הדוקטורט בפילוסופיה פוליטית יהודית כתבתי בסרובון (ננטר), בהדרכתו של פרופ' שמואל טריגנו. בעבר הקמתי את תנועת "אם תרצו", הייתי יו"ר חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי, חבר הנהלה בסוכנות היהודית ובהסתדרות הציונית, יו"ר בית אצ"ג, ומרצה וחוקר אורח באוניברסיטת פרינסטון. 
 
כיום אני ראש מכון ארגמן ועמית מחקר ב EPPC.  המחקר שלי עוסק בעיקר בפילוסופיה, פילוסופיה פוליטית, הגות יהודית וציונות.

 
bottom of page