הפילוסופיה הפוליטית היהודית ואיזון רשויות המשטר - הרצאה מתוך כנס השמרנות ה-III