jerusalem-april-9th-1839-plate-16-david-roberts.jpg

ברוכים הבאים, 
הבלוג מיועד להוות אסופה למספר טקסטים שכתבתי, והרצאות שהעברתי לאורך השנים, וחשבתי שהם עומדים במבחן הזמן.

טיפה עלי: נולדתי ב 1980, נשוי לחמוטל ואבא לחמש בנות. למדתי יחב"ל ופילוסופיה לתואר ראשון, ומחשבת ישראל בתואר שני באוניברסיטת העברית. את הדוקטורט בפילוסופיה פוליטית יהודית כתבתי בסרובון (ננטר), בהדרכתו של פרופ' שמואל טריגנו.  החל מהקיץ אהיה עמית מחקר במחלקה לפוליטיקה בפרינסטון.
 
בעבר הקמתי את תנועת "אם תרצו", הייתי יו"ר חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי, חבר הנהלה בסוכנות היהודית ובהסתדרות הציונית, יו"ר בית אצ"ג,  כמו כן הקמתי וניהלתי חברת הזנק. כיום אני דיקן קרן תקווה, וראש מכון ארגמן.  המחקר שלי עוסק בעיקר בפילוסופיה, פילוסופיה פוליטית, הגות יהודית וציונות.