מה מערכת היחסים שבין הקודש לחול? ומה המשמעות הדרמטית של הרעיון על הפוליטיקה הישראלית?