מיהדות כפולקלור ליהדות כתרבות

הרצאה לכבוד כנס ירושלים הראשון של מכון ארגמן