רונן ושרה - קישור ל-18 שיחות עם שרה העצני כהן יו"ר ישראל שלי