top of page

אם תרצו - כוכב מישראל, מניפסט לציונות המתחדשת. ניתן להוריד את הספר כולו בגרסת PDFעל הספר: הספר אם תרצו – מניפסט לציונות המתחדשת מאת רונן שובל, הנו חיבור מעמיק אודות המשבר אליו נקלעה הציונות בימינו, עידן בו שולטות בישראל אליטות אינטלקטואליות פוסט-ציוניות ואנטי-ציוניות. בספר מוצע ניתוח של שורשי המשבר וכן פתרון רב מימדי – הגותי, מדיני ואידיאולוגי, לחילוצה של הציונות ממצוקתה. תקומתה של הציונות – בה תלוי גורל העם היהודי ובמידה רבה גורל האנושות כולה – תתאפשר רק באמצעות שיבה אל עקרונות יסוד ורעיונות מפתח המונחים בלבה של המחשבה היהודית ותפסו מקום מכריע בהגותם שלי מייסדי הציונות ההיסטוריים. בספר זה מציע רונן שובל לשוב אל שורשי הציונות – שלא על מנת להישאר שם, אלא בכדי להתחדש על ידם ולחדש מתוכם תרבות ציונית פעילה ועדכנית.

**

משנתו של רונן תומכת בתפיסתם של רבים מאבות הציונות אשר לא ראו במדינת ישראל מקלט בטוח לעם היהודי בלבד, אלא האמינו באפשרות להגשים במדינה זו את החזון היהודי בדבר חברת מופת. תוכן ספרו של רונן שובל, כמו גם פעולתו הציבורית במסגרת תנועת ´אם תרצו´, ממלאים אותי באופטימיות באשר לדור הצעיר בארצנו ובאשר לעתידה של הציונות.

משה (בוגי) יעלון

המשנה לראש הממשלה

והשר לנושאים אסטרטגיים

**

ספרו יוצא הדופן של רונן שובל הינו בבחינת "דבר בעתו מה טוב" (משלי ט"ו, כ"ג). דומה כי אין מועד יותר ראוי מן העת הזו להופעתה של יצירה הגותית חשובה זו. רונן שובל, צעיר ערכי ומנהיג בעל שאר רוח, מנתח בספרו את המציאות הישראלית מתוך פיקחון וחוש בקורת חד כתער אך בה בעת מפתח חזון מלא השראה לעתידה של ישראל כמדינה יהודית. המאפיין המובהק של הספר הוא החיבור בין שני רבדיו: רובד העיון, המעוגן בידע רב בהיסטוריה ובפילוסופיה כללית ויהודית כאחד, והרובד המעשי הנובע מלהט אידיאליסטי, מאהבת ישראל, מתודעת שליחות ומרגש של אחריות. ראוי הספר החשוב הזה להיקרא על ידי כל מי שעתיד היהדות והציונות ושגשוגה של ישראל כמדינת העם היהודי יקרים ללבו.

פרופ´ בנימין איש-שלום

מייסד ונשיא בית מורשה

ויו"ר הנהלת המכון ללימודי היהדות

**

הציונות נקלעה למשבר כפול. אנרגיות המייסדות שלה נסתיימו, הצידוקים הקלאסיים שלה התמוטטו.

רגעי משבר הם תמיד רגעים שמזמנים מנהיגות. רונן שובל הוא דוגמה חיה למנהיגות הצומחת ממשבר.

ספר זה הפותח דיון על המשבר האידיאי של הציונות, הוא התחלה מבטיחה המבשרת את שיבתה של הציונות למרכז השיח הישראלי.

ד"ר מיכה גודמן

im tirzu_14b (1)
.pdf
הורידו את PDF • 1.06MB


Comments


bottom of page